Met ingang van maandag 14 januari 2019 zal prijslijst CPL 1-2019 van toepassing zijn. Prijslijst CPL 1-2018, komt per deze datum te vervallen. De prijslijst is hier te downloaden.

Ook zijn wij genoodzaakt de transportkosten en kleine orderkosten te verhogen.

Onze leveringen geschieden franco adres in Nederland. Voor zendingen met een waarde onder € 225,00 netto, exclusief B.T.W., wordt een bijdrage in de transportkosten berekend ten bedrage van € 27,50, exclusief B.T.W.                                                       

Bij een orderwaarde lager dan € 150,00 exclusief B.T.W. wordt een bedrag van € 15,00 exclusief B.T.W. aan kleine orderkosten doorberekend.