Stap 1: Selecteer de gebruiksfunctie Voor woonfuncties, niet in een woongebouw met een grondoppervlakte > 500 m² en niet voor zorg met een grondoppervlakte > 500 m² en voor logiesfunctie met een grondoppervlakte ≤ 500 m wordt aanbevolen het stroomdiagram toe te passen.
Hoewel bij deze functies slapende mensen aanwezig zijn, waardoor de mensen langer kunnen zijn blootgesteld aan brand en rook, is in verband met de aanwezigheid van een beperkte hoeveelheid elektrische leidingen, de invloed van de classificatie van de elektrische leidingen op de brandveiligheid gering. Dit invloed aspect komt beter tot uiting in de stroomdiagrammen dan in de risicoanalyse.

Onderstaand een keuze uit 4 mogelijkheden
Stap 2: Gevolgschade en/of afbreukrisico Gevolgschade is de directe schade aan bouwwerken en aan de goederen in bouwwerken als gevolg van de hitte van de brand
en de corrosieve gassen en roetdeeltjes in de rook
Halogeen houdende materialen vormen bij brand corrosieve gassen (bijvoorbeeld chloorgas bij PVC) die na reactie met water (of vocht in de lucht) corrosieve zuren vormen die onder andere elektronische circuits en elektrische contacten aantasten. Zelfs de draagstructuur en de wapening van het beton kunnen worden aangetast.

Afbreukrisico is het risico van indirecte schade als gevolg van de brand, zoals de schade als gevolg van het wegvallen van de bedrijfscontinuïteit waardoor niet meer aan de verplichtingen kan worden voldaan
Bedrijfscontinuïteit is bijvoorbeeld van groot belang voor luchthavens, computercentra, telecommunicatiebedrijven en industriële bedrijven.
Stap 3: Aantal gelijktijdig bedreigde mensen Aantal mensen dat aanwezig kan zijn en gelijktijdig wordt bedreigd
Stap 4: Elektrische leidingen brandvrij gelegd Dit kan worden gerealiseerd door een brandwerende omhulling of doordat de elektrische leidingen in een ruimte liggen met een brandwerende omhulling. De brandwerendheid moet ten minste gelijk zijn aan die waar vloeren, wanden of plafonds aan moeten voldoen. Over het algemeen is dit 30 min of 60 min. Zie ook het Bouwbesluit
Stap 5: Kans op ontstaan/ontwikkeling van brand De waarschijnlijkheid voor wat betreft het ontstaan van brand en ontwikkeling van brand
Resultaat
Maak uw keuze
            Terug Heb je vragen? Chat met ons