Nieuws

Toeslag 12% op CPL 1-2021 met ingang van 15 maart

Sinds 8 maart hebben wij een tijdelijke toeslag van 7% op onze prijslijst CPL 1-2021. Echter gezien de nog steeds stijgende koperkoers zijn wij genoodzaakt per 15 maart 2021 deze tijdelijke toeslag te vervangen door een tijdelijke toeslag van 12%. Onze prijslijst CPL 1-2021 kunt u hier downloaden.

De tijdelijke toeslag van 12% geldt zowel voor alle bruto- als, eventueel voor u van toepassing zijnde, nettoprijzen.

De toeslag is niet van toepassing op de segmenten glasvezelkabel en kabeltoebehoren.

U kunt de actuele koperkoers volgen op onze website. Ga naar www.cablepartners.nl/service/koperkoers om het koersverloop te bekijken.

 

Toeslag 7% op CPL 1-2021 met ingang van 8 maart 2021

Naar aanleiding van de sterk gestegen koperkoers gedurende de afgelopen weken zal, met ingang van maandag 8 maart 2021, de tijdelijke toeslag van 3% worden vervangen door een tijdelijke toeslag van 7%. Onze prijslijst CPL 1-2021 kunt u hier downloaden.

De tijdelijke toeslag van 7% geldt zowel voor alle bruto- als, eventueel voor u van toepassing zijnde, nettoprijzen.

De toeslag is niet van toepassing op de segmenten glasvezelkabel en kabeltoebehoren.

U kunt de actuele koperkoers volgen op onze website. Ga naar www.cablepartners.nl/service/koperkoers om het koersverloop te bekijken.

 

Cable Partners en duurzaamheid

Cable Partners neemt haar verantwoordelijk waar het gaat om de toekomst van onze planeet. Zo zijn wij als onderneming al geruime tijd gecertificeerd volgens de CO2-presatatieladder niveau 3 en wij zijn trots te kunnen melden dat wij wederom voor een periode van 3 jaar zijn gecertificeerd.

Vanzelfsprekend blijven wij streven naar het beperken van onze uitstoot. Om die reden breidt ons wagenpark steeds meer uit naar vol elektrisch en waterstof. Omdat ook wij niet ontkomen aan het bedrijfsmatig rijden op dieselbrandstof laten wij dit wagenpark zoveel mogelijk rijden op duurzame diesel (MY Renewable Diesel (HVO100)) wat de uitstoot ten opzichte van normale diesel met zo’n 90% verminderd.

Daarnaast is de nieuwbouw, van waaruit wij medio mei verwachten operationeel te zijn, een "All electric" gebouw waardoor gasverbruik tot nihil worden gereduceerd. Ons verbruik aan elektriciteit bestaat uit 100% windenergie (gecertificeerd).

 

Toeslag 3% met ingang van 25 januari 2021

Naar aanleiding van de sterk gestegen koperkoers gedurende de afgelopen weken zal er, met ingang van maandag 25 januari aanstaande, een toeslag van 3% op onze prijslijst CPL 1-2021 van toepassing zijn.

De tijdelijke toeslag van 3% geldt zowel voor alle bruto- als, eventueel voor u van toepassing zijnde, nettoprijzen.

De toeslag is niet van toepassing op de segmenten glasvezelkabel en kabeltoebehoren.

 

Prijslijst CPL 1-2021

Met ingang van maandag 11 januari 2021 zal prijslijst CPL 1-2021 van toepassing zijn. Prijslijst CPL 1-2020 komt per deze datum te vervallen. De prijslijst kunt u hier downloaden.

De prijzen zullen binnenkort beschikbaar zijn via 2BA. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan vernemen wij dat graag van u. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop of via het contactformulier.

Toeslag 5% met ingang van 7 december 2020

In verband met de opgelopen koperkoers gedurende de afgelopen periode zijn wij genoodzaakt de toeslag op prijslijst CPL 1-2020 met ingang van maandag 7 december 2020 te verhogen van 3% naar 5%.

Deze toeslag geldt zowel voor alle bruto als, eventueel, voor u van toepassing zijnde nettoprijzen.

De toeslag is niet van toepassing op de segmenten glasvezelkabel en kabeltoebehoren.

Aviko

Steenderen is voor Aviko één van de locaties die is aan gemerkt als "Center of Excellence". Om de kwaliteit voor Aviko voor de toekomst zeker te stellen is besloten tot de bouw van een vrieshuis. En Cable Partners mocht de kabels leveren.

Lees meer

Toeslag 3% op CPL 1-2020 per 3 augustus 2020

Naar aanleiding van de sterk gestegen koperkoers gedurende de afgelopen weken zal er, met ingang van maandag 3 augustus aanstaande, een toeslag van 3% op onze prijslijst CPL 1-2020 van toepassing zijn.

De tijdelijke toeslag van 3% is niet van toepassing op het segment kabeltoebehoren. Deze toeslag geldt zowel voor alle bruto als, eventueel, voor u van toepassing zijnde nettoprijzen.

Wij wensen u een fijne vakantieperiode!

 

Afslag 4% op CPL1-2020 komt per maandag 13 juli 2020 te vervallen

In verband met de stijging van de grondstoffenprijzen gedurende de afgelopen weken zal, met ingang van maandag 13 juli aanstaande, de tijdelijke afslag van 4% op onze prijslijst CPL 1-2020 komen te vervallen.

Prijslijst 1-2020 zal per 13 juli 2020 weer van kracht zijn. Onze prijslijst CPL 1-2020 kunt u hier downloaden.

Brand- en rookclassificatie per 1 juli 2020 opgenomen in het bouwbesluit

Per 1 juli 2020 zullen er wijzigingen worden aangebracht in het bouwbesluit. Dan zal de bepalingsmethode voor bekabeling worden opgenomen in een nieuw artikel. Deze wijziging heeft o.a. consequentie voor de rookklasse. In sommige toepassingen zal deze veranderen van s3 naar s2. Tevens zal de NEN 8012:2020 worden uitgebreid met gebruiksfuncties uit het Bouwbesluit die nog niet in de NEN 8012:2015 zijn opgenomen.

Het bouwbesluit is gericht op het voorkomen van slachtoffers bij brand. Er wordt geen rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade.

Naar aanleiding van de wijziging per 1 juli 2020 in het bouwbesluit heeft de NEN besloten om alle verwijzingen van uit de NEN 1010 naar de NEN 8012 te schrappen. Dit om te voorkomen dat er tegenstrijdigheden ontstaan tussen het Bouwbesluit en de NEN 8012. Ook is er een wijzigingsblad voor de NEN 8012 uitgebracht waarin aangegeven wordt dat de in de NEN 8012 opgenomen bepalingsmethode om tot een selectie te komen van een brandclassificatie voor kabels, getoetst moet worden aan de minimumprestatie-eis uit het Bouwbesluit.

In de huidige NEN 8012 staat een deel wat wel rekening houdt met het beperken van gevolgschade. Dit deel kan nog steeds gebruikt worden tussen private partijen, echter zal men dus wel altijd de uitkomst moeten toetsen aan het gewijzigde bouwbesluit van 1 juli 2020. Er is een nieuwe NEN 8012 in ontwikkeling die wel zal aansluiten op het gewijzigde bouwbesluit. Zodra deze beschikbaar is zullen wij u hiervan in kennis stellen.

Het moment van toepassen van deze wijzigingen is net als bij de invoering van de CPR voor kabels in 2017 afhankelijk van o.a. het moment van afgifte van de bouwvergunning en of er bijvoorbeeld wordt uitgebreid op een bestaande installatie. Voor meer informatie hierover vragen wij u contact op te nemen met onze accountmanagers. Zij helpen u graag verder.

Zoals u gewend bent van Cable Partners hebben wij op onze website de tool om de brand- en rookklasse te bepalen volgens het Bouwbesluit welke per 1 juli van kracht is, direct aangepast. Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Kijk hier voor meer informatie over de wijzigingen

Het NLKI is bezig met een aanvulling van de selectiekaart die zij heeft uitgebracht voor het bepalen van de brandclassificatie van bekabeling volgens het bouwbesluit en tevens volgt er een boekje waar dieper wordt ingegaan op deze materie. Zie de website van het NLKI voor meer informatie.