Co2-prestatieladder

Cable Partners b.v. vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Daarnaast stellen ook onze opdrachtgevers steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid. Om aan onszelf, maar ook aan de buitenwereld, te bewijzen dat wij het terugdringen van de CO2 uitstoot serieus aanpakken, heeft Cable Partners als aanvulling op haar kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd op basis van de ISO 9001, het doel opgepakt om zich hiervoor te certificeren.

Een goede meetstok hiervoor is de CO2 prestatieladder. Cable Partners heeft zich ten doel gesteld om op trede drie van de CO2 prestatieladder te klimmen. Niveau drie betekent dat wij een goed inzicht hebben in onze CO2 uitstoot en waar dat door wordt veroorzaakt. Wij laten zien dat wij ook concrete stappen nemen om deze uitstoot terug te dringen. Wij kijken daarbij ook naar wat er in de branche gebeurt en sluiten ons bij goede initiatieven aan. Via onze website communiceren wij op een transparante manier over onze inspanningen met betrekking tot het terugdringen van onze CO2 uitstoot.
Hier onder vindt u een aantal rapportages die meer inzicht geven in alles wat er binnen Cable Partners leeft op het gebied om de CO2 uitstoot verder te reduceren.

Communicatieplan CO2-prestatie

CO2 prestatie CABLE PARTNERS 2023

Energiemanagement 2023-2028 - CO2-prestatieladder

Sector- en keteninitiatieven 2023-2028 - C02-prestatieladder

Jaarrapportage CO2-prestatie 2015 (niveau 3)

Jaarrapportage CO2-prestatie 2016 1e helft (niveau 3)

Jaarrapportage CO2-prestatie 2016 (niveau 3)

Jaarrapportage CO2-prestatie 2017 1e helft (niveau 3)

Jaarrapportage CO2-prestatie 2017 (niveau 3)

Jaarrapportage CO2-prestatie 1e helft 2018 (niveau 3)

Jaarrapportage CO2-prestatie 2018 (niveau 3)

Jaarrapportage CO2-prestatie 1e helft 2019 (niveau 3)

Jaarrapportage CO2-prestatie 2019 (niveau 3)

Jaarrapportage CO2-prestatie 1e helft 2020 (niveau 3)

Jaarrapportage CO2-prestatie 2020 (niveau 3)

Jaarrapportage CO2-prestatie 1e helft 2021 (niveau 3)

Jaarrapportage CO2-prestatie 2021 (niveau 3)

Jaarrapportage CO2-prestatie 1e helft 2022 (niveau 3)

CO2-bewust Certificaat Niveau 3

jaarrapportage CO2-prestatie 2022 (niveau3)

jaarrapportage CO2-prestatie 2023 1e helft (niveau3)

jaarrapportage CO2-prestatie 2023 (niveau3)