CPR Brandveiligheid
Wettelijke eisen brandclassificaties bekabeling
Het doel van het Bouwbesluit 2012 is dat er tijdens een brand geen slachtoffers vallen. Het Bouwbesluit 2012 houdt hierbij geen rekening met gevolgschade bij brand. In het Bouwbesluit 2012 staan onder andere voorschriften met betrekking tot de beperking van het ontwikkelen van brand en rook. Voor de algemene bouwproducten is een bepalingsmethode voor brandclassificaties opgenomen. Deze is niet van toepassing voor kabels. Voor de brandclassificatie van kabels was men aangewezen op een gelijkwaardige oplossing (artikel 1.3 Bouwbesluit 2012). Dit gaat per 1 juli 2020 veranderen want op dat moment wordt ook een bepalingsmethode voor brandclassificatie van bekabeling opgenomen in een nieuw artikel 2.69a. De brandklasse wordt bepaald middels tabel 2.66.

Per direct verwijdering doorverwijzing NEN 8012:2015 uit NEN 1010:2015
Vooruitlopend op deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 is per 27 mei door de NEN een aanvullingsblad NEN 1010:2015/A1 gepubliceerd. Met dit aanvullingsblad worden alle doorverwijzingen vanuit de NEN 1010:2015 naar de norm NEN 8012:2015 verwijderd. Dit aanvullingsblad voorkomt strijdigheid tussen de NEN 8012:2015 en het Bouwbesluit 2012. Dit aanvullingsblad is gratis te downloaden via de site van de NEN.

Eenvoudigere werkwijze Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020
De werkwijze voor het bepalen van de brandclassificatie voor bekabeling in het Bouwbesluit 2012 gaat structureel anders dan in de NEN 8012:2015. Het zal voor de gebruiker van het Bouwbesluit 2012 eenvoudiger worden om de juiste brandclassificatie van een kabel te bepalen.

Wat te doen met de huidige NEN 8012:2015
De situatie met betrekking tot de NEN 8012:2015 is dat de installateur die gewend is aan deze norm deze nog wel kan toepassen maar altijd de uitkomst zal moeten verifiëren met het Bouwbesluit 2012. De uitkomsten uit de NEN 8012:2015 kunnen afwijken met de minimale eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit 2012. Er is een nieuwe NEN 8012:2020 in ontwikkeling die wel zal aansluiten bij de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit 2012 en die zal naar verwachting eind december 2020 beschikbaar zijn.
NEN 8012:2015

NEN 8012:2015 geeft een methodiek voor het maken van een keuze ten aanzien van het elektrische leidingtype of glasvezelleidingtype in de (elektrische) installatie ter beperking van het gevaar van brandvoortplanting en rookontwikkeling (‘reaction to fire’) van en via deze elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen.
Bovendien wordt in deze methodiek rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade van brand, als dat voor de desbetreffende situatie relevant is. Bij deze methodiek worden elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen onderverdeeld naar brandklasse, rookklasse, vallende brandende deeltjes en corrosiviteit/zuurgraad van de verbrandingsgassen.

Vanaf 1 juli 2020 is NEN 8012:2015 niet in overeenstemming met het Bouwbesluit 2012