De CPR en NEN 8012:2015

Onze tijd brengen wij voor 90% door in gebouwen. 90% van alle branden vindt plaats in gebouwen. Ieder jaar sterven er 4000 mensen als gevolg van brand in gebouwen. Daarnaast vallen er een niet vastgesteld aantal gewonden. Om dat aantal doden en gewonden terug te dringen is binnen de Europese Unie nieuwe regelgeving met betrekking tot bouwproducten ontwikkeld. Deze geldt ook voor de elektrotechnische bekabeling in gebouwen.

Neem direct contact op
Gebruiksfunctie
Gebruiksfunctie

De gebruikersfunctie van een gebouw bepaalt de brandrisico klasse. Na het doorlopen van de vragen in dit menu komt u tot de juiste gebruikersfunctie.

vind het juiste kabeltype
Risicograaf
Risicograaf

Na het bepalen van het risico komt u tot de brandklasse voor het betreffende gebouw. Na het doorlopen van de vragen in dit menu komt u tot de juiste brandklasse.

vind het juiste kabeltype
Declaration of Performance
Declaration of Performance

Door in het menu het gevraagde DoP-nummer te vermelden kunt u de door u benodigde Declaration of Performance (DoP) downloaden.

Declaration of Performance

CPR, Construction Products Regulation

Op 1 juli 2013 is de Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR) ingegaan. Ook elektrische leidingen die bedoeld zijn voor het functioneren en de instandhouding van bouwwerken vallen onder deze CPR met betrekking tot hun gedrag bij brand. Elektrische leidingen worden hierbij geclassificeerd in verschillende (brand)klassen. Wanneer welke (brand)classificatie moet worden toegepast is de verantwoordelijkheid van Europese lidstaten zelf. In Nederland is hiervoor NEN 1010:2015 opgesteld, welke met ingang van 1 januari 2017 is opgenomen in het bouwbesluit.

NEN 8012:2015

NEN 8012:2015 geeft een methodiek voor het maken van een keuze ten aanzien van het elektrische leidingtype of glasvezelleidingtype in de (elektrische) installatie ter beperking van het gevaar van brandvoortplanting en rookontwikkeling (‘reaction to fire’) van en via deze elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen.
Bovendien wordt in deze methodiek rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade van brand, als dat voor de desbetreffende situatie relevant is. Bij deze methodiek worden elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen onderverdeeld naar brandklasse, rookklasse, vallende brandende deeltjes en corrosiviteit/zuurgraad van de verbrandingsgassen.

CPR Trainingen aanvragen?

CPR Trainingen aanvragen?

Wilt u meer weten over de CPR-regelgeving? Op verzoek kunnen wij u informeren omtrent de veranderde normen en toepassingen.

U kunt zich richten tot onze verkoopmedewerkers of een mail met uw verzoek sturen naar: verkoop@cablepartners.nl.

Neem direct contact op