Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen zijn onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Download gratis onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Op verzoek wordt een exemplaar toegestuurd.