Wat is de gebruiksfunctie? Kies de gebruiksfunctie uit de onderstaande opties. Staat de door u gewenste gebruiksfunctie niet in het overzicht? Pas dan de risicoanalyse toe.
Is het grondoppervlak meer of minder dan 500 m2? Kies uit onderstaande opties of het grondoppervlak groter is dan 500 m² of kleiner of gelijk aan 500m²
Is er gevolgschade en/of afbreukrisico van belang? Gevolgschade is directe schade aan bouwwerken en aan de goederen in bouwwerken als gevolg van de hitte van de brand en de corrosieve gassen en roetdeeltjes in de rook. Afbreukrisico is het risico van indirecte schade als gevolg van de brand, zoals de schade als gevolg van het wegvallen van de bedrijfscontinuïteit waardoor niet meer aan de verplichtingen kan worden voldaan.
Is er een hoog afbreukrisico (indirect)? Afbreukrisico is het risico van indirecte schade als gevolg van de brand, zoals de schade als gevolg van het wegvallen van de bedrijfscontinuïteit waardoor niet meer aan de verplichtingen kan worden voldaan.
is er grote (directe) gevolgschade? Gevolgschade is directe schade aan bouwwerken en aan de goederen in bouwwerken als gevolg van de hitte van de brand en de corrosieve gassen en roetdeeltjes in de rook.
Is er sprake van een extra beschermde vluchtroute? Het doel van een extra beschermde vluchtroute is het veilig kunnen vluchten buiten een subbrandcompartiment. Voor meer informatie verwijzen wij naar het bouwbesluit.
Is het aantal gelijktijdig bedreigde mensen kleiner of groter dan 500 ? Worden er mee dan 500 mensen blootgesteld?
Zijn de leidingen brandvrij gelegd? Bepaal of de kabels en leidingen in brandwerende omhulling, kabelkoker of kabelschacht zijn gelegd.
Liggen de leidingen in bundels? Liggen de leidingen in bundels?
Liggen de leidingen in het zicht? Elektrische leidingen zijn meestal niet of nauwelijks zichtbaar in een bouwwerk aanwezig. Vaak zijn de leidingen geïnstalleerd achter plafonds of in schachten en kabelgoten. Selecteer hier of de kabels al dan niet zichtbaar geïnstalleerd zijn.
Is er brandbaar materiaal aanwezig? Is er brandbaar materiaal aanwezig?
Is er kans op vallende deeltjes? Maak hier de keuze of de elektrische leidingen bijvoorbeeld boven het hoofd zijn geïnstalleerd, zodanig dat brandende vallende deeltjes naar beneden kunnen vallen.
Resultaat
Maak uw keuze
             Terug Heb je vragen? Chat met ons