DoP verklaring EN 50575 en NEN 8012:2015

Een DoP verklaring, voluit Declaration of Performance, is een document waarop de brandeigenschappen van een kabel zijn vermeld. Al deze eigenschappen zijn getest door een door de EU aangesteld keuringsinstituut of te wel Notified Body.

Prestatieverklaring

Declaration of Perfomance laat zich het best vertalen als een prestatieverklaring. Het is een verklaring waarop de geteste prestaties met betrekking tot brandklasse, rookontwikkeling, vallende deeltjes en corrosiviteit en zuurgraad vermeld zijn.

Op het DoP formulier staat naast het DoP-nummer ook de fabrikant vermeld, met daarbij de familie van kabelproducten die onder deze test vallen. Het zal dus zo zijn dat een Declaration of Performance wordt afgegeven voor een en meerdere families elektriciteitskabel.

De leverancier van de kabel is verplicht het DoP-certificaat ter beschikking te stellen aan de eindverbruiker.

Deze gebruiker kan de betreffende DoP (Declaration of Performance) in geval van calamiteit overleggen aan de verzekeraar of wanneer een belanghebbende deze verlangt.