Brandklassen

Met het van toepassing worden van de CPR worden leidingen geclassificeerd in verscheidene brandklassen.

In welk geval welke (brand)classificatie moet worden toegepast is de verantwoordelijkheid van de Europese lidstaten zelf. In Nederland is hiervoor de NEN 8012 opgesteld.

Europese brandklassen

De voormalige brandklassen voor elektriciteitskabel worden vervangen door de nieuwe brandclassificatie conform de norm EN 50575. Er zijn

7 Europese brandklassen gedefinieerd, waarvan er voor Nederland 4 brandklassen van toepassing zullen zijn.

De 4 brandklassen zijn:

  • B2ca
  • Cca
  • Dca
  • Eca

 

Iedere brandklasse moet voldoen aan de voor die brandklasse beschreven eisen.

Naast een brandklasse zijn er voor de kabels ook rookklassen, klassen voor vallende deeltjes en klassen voor de corrosiviteit en zuurgraad beschreven.

Door het vastleggen van deze brandklassen zal de veiligheid in gebouwen op het gebied van brand en rookontwikkeling verbeteren.

Meer informatie over brandklassen en de CPR wetgeving?

Voor meer informatie over brandklassen en de verschillende eisen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag bij het kiezen van de juiste kabel.

Neem direct contact op